Μαντροκαθισιά στα Ελληνικά (Αρχαίος Πύργος) - Αριστείδης Κόμης